طلا فایل

فروشگاه فایل ، پاورپوینت و...

طلا فایل

فروشگاه فایل ، پاورپوینت و...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
  • ۰
  • ۰
دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD
دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 653 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 128
دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD


فهرست مطالب

چکیده.......................................................................................................7

کلمات کلیدی...........................................................................................8

فصل اول..................................................................................................13

مقدمه......................................................................................................14

تعریف موضوع.........................................................................................15

تاریخچه...................................................................................................16

اهداف تحقیق............................................................................................17

فصل دوم..................................................................................................18

خصوصیات مواد TLD .............................................................................19

پاسخ دز...................................................................................................19

حساسیت.................................................................................................20

پاسخ به انرژی..........................................................................................21

شرایط پخت.............................................................................................24

محوشدگی گرمایی...................................................................................25

محو شدگی غیرعادی................................................................................26

حساسیت نوری........................................................................................26

فصل سوم...........................................................................................29

کاربردها وخواص دزیمتری......................................................................30

دزیمتری فردی.........................................................................................30

دزیمتری محیطی.......................................................................................31

دزیمتری بالینی..........................................................................................32

سینماتیک واپاشی گاما...............................................................................34

سینماتیک واپاشی آلفا................................................................................35

واپاشی بتایی..............................................................................................38

بورات منگنز..............................................................................................54

خصوصیات دزسنجی................................................................................57

اثر ذرات و تشعشعات بر سیستم های حیاتی.............................................65

حالت­های برهمکنش ...............................................................................65

یونیزاسیون................................................................................................65

برانگیختگی مولکولی و اتمی....................................................................66

واکنش‌های هسته‌ای..................................................................................66

تشعشعات باردار.......................................................................................67

تشعشعات بدون بار...................................................................................67

بمبهای هسته ای چگونه ساخته می­شوند.................................................69

پرتو درمانی باعث کاهش غدد سرطانی...................................................70

محافظت کننده های پرتوی.....................................................................72

آثار وراثتی تشعشع در انسان...................................................................74

سطح انرژی هسته ای.............................................................................77

تغییرات انرژی در واکنشهای هسته‌ای....................................................78

حفاظت در برابر پرتوزاهامهندسی هسته­ای..................................................81

حداکثر مقادیر مجاز آلودگی......................................................................82

نکات اساسی در تعیین مقادیر مجاز آلودگی................................................82

پرتوزاهای آلوده کننده محیط......................................................................83

اصول حفاظت فردی.................................................................................84

مکانیسم تولید تشعشع فیزیک هسته ای.................................................85

مواد پرتوزا و تابش های هسته­ای............................................................91

تاریخچه کشف مواد پرتوزا ...................................................................92

ماده پرتوزا چیست؟...............................................................................94

ماهیت پرتوهای آلفا، بتا و گاما...............................................................96

واپاشی پرتوهای آلفا، بتا و گاما .............................................................98

قانون سدی........................................................................................99

بررسی یک عنصر رادیواکتیو..............................................................99

فصل چهارم......................................................................................102

تعریف بمب هسته­ای........................................................................103

عناصر اصلی سازنده.........................................................................104

چرا اورانیوم و پلوتونیوم؟.................................................................105

انواع بمب­های هسته­ای از نظر نوع مکانیزم انفجار...........................106

نحوه آزاد شدن انرژی هسته‌ای.........................................................120

واپاشی رادیواکتیو.............................................................................121

فصل پنجم ......................................................................................123

دلایل­استفاده­از ­(TLD-100 ).............................................................124

نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................125

منابع و ماخذ....................................................................................127

چکیده

بعضی از مواد در طبیعت وجود دارد که خاصیت نور دهی بر اثر گرما دارند. Mg : Lif قرصی است که می تواند به عنوان یکی از مواد تشخیص دهنده در تشعشعات هسته ای ساطع شده در بمب هسته ای می باشد .

ما می توانیم به وسیله دستگاه TLD reatherوبا این قرص میزان اثر دهی ان بر بدن انسانی که در مقابل این پرتو ساطع شده از انرژی هسته ای (که می تواند تشعشعات ساطع شده از بمب هسته ای باشد)قرار گرفته است تشخیص دهیم و بفهمیم که این انسان چقدر پرتو (گاما و بتا و الفا ) دریافت کرده است .

فهرست مطالب

چکیده.......................................................................................................7

کلمات کلیدی...........................................................................................8

فصل اول..................................................................................................13

مقدمه......................................................................................................14

تعریف موضوع.........................................................................................15

تاریخچه...................................................................................................16

اهداف تحقیق............................................................................................17

فصل دوم..................................................................................................18

خصوصیات مواد TLD .............................................................................19

پاسخ دز...................................................................................................19

حساسیت.................................................................................................20

پاسخ به انرژی..........................................................................................21

شرایط پخت.............................................................................................24

محوشدگی گرمایی...................................................................................25

محو شدگی غیرعادی................................................................................26

حساسیت نوری........................................................................................26

فصل سوم...........................................................................................29

کاربردها وخواص دزیمتری......................................................................30

دزیمتری فردی.........................................................................................30

دزیمتری محیطی.......................................................................................31

دزیمتری بالینی..........................................................................................32

سینماتیک واپاشی گاما...............................................................................34

سینماتیک واپاشی آلفا................................................................................35

واپاشی بتایی..............................................................................................38

بورات منگنز..............................................................................................54

خصوصیات دزسنجی................................................................................57

اثر ذرات و تشعشعات بر سیستم های حیاتی.............................................65

حالت­های برهمکنش ...............................................................................65

یونیزاسیون................................................................................................65

برانگیختگی مولکولی و اتمی....................................................................66

واکنش‌های هسته‌ای..................................................................................66

تشعشعات باردار.......................................................................................67

تشعشعات بدون بار...................................................................................67

بمبهای هسته ای چگونه ساخته می­شوند.................................................69

پرتو درمانی باعث کاهش غدد سرطانی...................................................70

محافظت کننده های پرتوی.....................................................................72

آثار وراثتی تشعشع در انسان...................................................................74

سطح انرژی هسته ای.............................................................................77

تغییرات انرژی در واکنشهای هسته‌ای....................................................78

حفاظت در برابر پرتوزاهامهندسی هسته­ای..................................................81

حداکثر مقادیر مجاز آلودگی......................................................................82

نکات اساسی در تعیین مقادیر مجاز آلودگی................................................82

پرتوزاهای آلوده کننده محیط......................................................................83

اصول حفاظت فردی.................................................................................84

مکانیسم تولید تشعشع فیزیک هسته ای.................................................85

مواد پرتوزا و تابش های هسته­ای............................................................91

تاریخچه کشف مواد پرتوزا ...................................................................92

ماده پرتوزا چیست؟...............................................................................94

ماهیت پرتوهای آلفا، بتا و گاما...............................................................96

واپاشی پرتوهای آلفا، بتا و گاما .............................................................98

قانون سدی........................................................................................99

بررسی یک عنصر رادیواکتیو..............................................................99

فصل چهارم......................................................................................102

تعریف بمب هسته­ای........................................................................103

عناصر اصلی سازنده.........................................................................104

چرا اورانیوم و پلوتونیوم؟.................................................................105

انواع بمب­های هسته­ای از نظر نوع مکانیزم انفجار...........................106

نحوه آزاد شدن انرژی هسته‌ای.........................................................120

واپاشی رادیواکتیو.............................................................................121

فصل پنجم ......................................................................................123

دلایل­استفاده­از ­(TLD-100).............................................................124

نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................125

منابع و ماخذ....................................................................................127

چکیده

بعضی از مواد در طبیعت وجود دارد که خاصیت نور دهی بر اثر گرما دارند. Mg: Lif قرصی است که می تواند به عنوان یکی از مواد تشخیص دهنده در تشعشعات هسته ای ساطع شده در بمب هسته ای می باشد .

ما می توانیم به وسیله دستگاه TLD reatherوبا این قرص میزان اثر دهی ان بر بدن انسانی که در مقابل این پرتو ساطع شده از انرژی هسته ای (که می تواند تشعشعات ساطع شده از بمب هسته ای باشد)قرار گرفته است تشخیص دهیم و بفهمیم که این انسان چقدر پرتو (گاما و بتا و الفا ) دریافت کرده است .

فهرست مطالب

چکیده.......................................................................................................7

کلمات کلیدی...........................................................................................8

فصل اول..................................................................................................13

مقدمه......................................................................................................14

تعریف موضوع.........................................................................................15

تاریخچه...................................................................................................16

اهداف تحقیق............................................................................................17

فصل دوم..................................................................................................18

خصوصیات مواد TLD.............................................................................19

پاسخ دز...................................................................................................19

حساسیت.................................................................................................20

پاسخ به انرژی..........................................................................................21

شرایط پخت.............................................................................................24

محوشدگی گرمایی...................................................................................25

محو شدگی غیرعادی................................................................................26

حساسیت نوری........................................................................................26

فصل سوم...........................................................................................29

کاربردها وخواص دزیمتری......................................................................30

دزیمتری فردی.........................................................................................30

دزیمتری محیطی.......................................................................................31

دزیمتری بالینی..........................................................................................32

سینماتیک واپاشی گاما...............................................................................34

سینماتیک واپاشی آلفا................................................................................35

واپاشی بتایی..............................................................................................38

بورات منگنز..............................................................................................54

خصوصیات دزسنجی................................................................................57

اثر ذرات و تشعشعات بر سیستم های حیاتی.............................................65

حالت­های برهمکنش ...............................................................................65

یونیزاسیون................................................................................................65

برانگیختگی مولکولی و اتمی....................................................................66

واکنش‌های هسته‌ای..................................................................................66

تشعشعات باردار.......................................................................................67

تشعشعات بدون بار...................................................................................67

بمبهای هسته ای چگونه ساخته می­شوند.................................................69

پرتو درمانی باعث کاهش غدد سرطانی...................................................70

محافظت کننده های پرتوی.....................................................................72

آثار وراثتی تشعشع در انسان...................................................................74

سطح انرژی هسته ای.............................................................................77

تغییرات انرژی در واکنشهای هسته‌ای....................................................78

حفاظت در برابر پرتوزاهامهندسی هسته­ای..................................................81

حداکثر مقادیر مجاز آلودگی......................................................................82

نکات اساسی در تعیین مقادیر مجاز آلودگی................................................82

پرتوزاهای آلوده کننده محیط......................................................................83

اصول حفاظت فردی.................................................................................84

مکانیسم تولید تشعشع فیزیک هسته ای.................................................85

مواد پرتوزا و تابش های هسته­ای............................................................91

تاریخچه کشف مواد پرتوزا ...................................................................92

ماده پرتوزا چیست؟...............................................................................94

ماهیت پرتوهای آلفا، بتا و گاما...............................................................96

واپاشی پرتوهای آلفا، بتا و گاما .............................................................98

قانون سدی........................................................................................99

بررسی یک عنصر رادیواکتیو..............................................................99

فصل چهارم......................................................................................102

تعریف بمب هسته­ای........................................................................103

عناصر اصلی سازنده.........................................................................104

چرا اورانیوم و پلوتونیوم؟.................................................................105

انواع بمب­های هسته­ای از نظر نوع مکانیزم انفجار...........................106

نحوه آزاد شدن انرژی هسته‌ای.........................................................120

واپاشی رادیواکتیو.............................................................................121

فصل پنجم ......................................................................................123

دلایل­استفاده­از ­(TLD-100).............................................................124

نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................125

منابع و ماخذ....................................................................................127

چکیده

بعضی از مواد در طبیعت وجود دارد که خاصیت نور دهی بر اثر گرما دارند. Mg: Lif قرصی است که می تواند به عنوان یکی از مواد تشخیص دهنده در تشعشعات هسته ای ساطع شده در بمب هسته ای می باشد .

ما می توانیم به وسیله دستگاه TLD reatherوبا این قرص میزان اثر دهی ان بر بدن انسانی که در مقابل این پرتو ساطع شده از انرژی هسته ای (که می تواند تشعشعات ساطع شده از بمب هسته ای باشد)قرار گرفته است تشخیص دهیم و بفهمیم که این انسان چقدر پرتو (گاما و بتا و الفا ) دریافت کرده است .


  • ۹۵/۱۰/۱۴

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی